Misyon - Vizyon

Misyon :    Çocuklarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri yürütmektir.

VizyonMerkezimiz;

0-18 yaş çocukları ile ilgili konularda ulusal düzeyde öncü ve söz sahibi, uluslararası düzeyde tanınan; çocuk ve gençlerle ilgili disiplinler arası ortaklığa dayanan özgün proje ve araştırmalar yapan, toplumun ve ülke çocuklarının gereksinim duyduğu çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında etkin, yenilikçi ve işe dönük yaşam boyu eğitim etkinlikleri sürdüren bir referans merkezi olma vizyonunu taşımaktadır.

Vizyon Boyutları

Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezinin tanımlanan vizyonu doğrultusunda stratejik amaçlarını belirleyen ve çerçeveleyen üç adet vizyon boyutu tanımlanmıştır.

Vizyon Boyutu 1 : 0-18 yaş çocukları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmak.

Vizyon Boyutu 2 : Çocuk ve gençlerle ilgili disiplinler arası ortaklığa dayanan özgün proje ve araştırmalar yapmak.

Vizyon Boyutu 3 : Toplumun ve ülke çocuklarının gereksinim duyduğu çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında etkin, yenilikçi ve işe dönük yaşam boyu eğitim etkinlikleri sürdürmek.