Duyurular

Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uygulama Anaokulu’na kesin kayıt hakkı kazanan çocukların listeleri aşağıda belirtilmiştir. Listede çocuğunun adı olan velilerin istenen gerekli evrakları hazırlayıp sözleşme ve eklerini önceden doldurarak dosya halinde eksiksiz olarak 05.06.2017-09.06.2017 tarihleri arasında kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir.

Doç. Dr. Hatice BEKİR

                                                                                                                 Merkez Müdürü (v.)   

Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

3 Yaş 1.Grup Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

3 Yaş 2.Grup Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

4 Yaş 1.Grup Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

4 Yaş 2.Grup Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

5 Yaş Grubu Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Çocukların Listesi

 

Gerekli Evraklar (Okula yeni başlayan çocuklar için)

  1. Sağlık raporu (Çocuğun okula devam etmesinde bir sakınca yoktur ibaresi içeren).
  2. Velinin çocuğunun kuruma kaydının yapılma talebini içeren dilekçe
  3. Kan grubu kartı (fotokopisi)
  4. Çocuğa ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet) (Kesin kayıt evrakları ile teslim edilecek)
  5. Anneye ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adet) (Kesin kayıt evrakları ile teslim edilecek)
  6. Babaya ait yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf (1 adet) (Kesin kayıt evrakları ile teslim edilecek)

2017-2018 Eğitim ve Öğretim Dönemi Kayıt Sözleşmesi

Ekler

Ek-1 Tanıma Formu

Ek-2 İzin Belgesi

Ek-3 Genel Bilgiler

Ek 4. Çocuk-Anababa İlişki Ölçeği (Hem anne hem de baba tarafından doldurulacaktır. Kurumda veliye teslim edilecektir.)

Ek-5 Beslenme Alışkanlığı İle İlgili Bilgiler

Ek-6 Uyku Alışkanlığı İle İlgili Bilgiler

Ek-7 Öz Bakım Alışkanlığı İle İlgili Bilgiler

Ek-8 Sağlık Birimi İzleme Formu

Ek-9 İhtiyaç Listesi

    Ek-10 Branş Etkinliği Tercih Formu 3 Yaş

    Ek-10 Branş Etkinliği Tercih Formu 4 Yaş

    EK-10 Branş Etkinliği Tercih Formu 5 Yaş       

    Ek 11. Kesin Kayıt Ödeme Formu (Kurumda veliye teslim edilecektir.)