Hakkımızda

Merkezimiz çocuklara, çocukla çalışan meslek elemanlarına, anne-babalara ve ülkemizdeki çocuklarla ilgili kurum ve kuruluşlara eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunma ve çocuklarla ilgili konularda araştırma faaliyetleri yürütme amacı ile 2006 yılından itibaren faaliyetlerini yürütmektedir.

Yasal : Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi 15.04.2004 tarih ve (Dayanak : 25434 sayılı resmi gazetede Kuruluş Yönetmeliği yayınlanmış olup), faaliyetine 24.02.2006 tarihinde başlamıştır.

Amaç : Merkezin kuruluş amacı, çocuklarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma, uygulama ve eğitim faaliyetleri yürütmektedir.

Merkezimiz 0–18 yaş çocukları ile ilgili konularda ulusal düzeyde öncü ve söz sahibi, uluslararası düzeyde tanınan; toplumun ve ülke çocuklarının gereksinim duyduğu çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında etkin, yenilikçi ve işe dönük yaşam boyu eğitim etkinlikleri sürdüren bir referans merkezi olma vizyonunu taşımaktadır.

Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi kuruluş yönetmeliği ile aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında hizmet vermeyi amaç edinmiştir.

  • Üniversite ile kamu ve özel sektör arasında bilimsel araştırma, geliştirme çalışmalarını organize etmek ve yürütmek, yapılan araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak,

  • Üniversite bünyesinde bilim dallarının gelişmesine katkıda bulunmak, bu bilim dalları arasında ortak yürütülecek araştırma ve eğitim programlarını koordine etmek, yürütmek, yürütülmesine yardımcı olmak,

  • Kamu ve özel sektör kuruluşlarının aile eğitimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, okulöncesi eğitimi ve özel eğitim vb. alanlarda hizmetiçi eğitim taleplerini karşılamak, bu amaçla kurs seminer ve benzeri kısa ve uzun süreli eğitim programları açmak, bu kuruluşların problemlerine çözüm yolları aramak, projeler hazırlamak ve gerçekleştirmek, eğitim faaliyetlerinin araştırılması geliştirilmesi ve koordinasyonunu sağlamak.

  • Üniversite elemanları, öğrenciler, diğer personel, eğitimciler ve toplumun eğitimi amacıyla dergi, gazete, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, hizmetiçi eğitim programları düzenlemek,

  • Uzaktan eğitim çalışmaları için Internet, radyo, televizyon programları, video kaset ve CD hazırlamak, yayınlar yapmak,

  • Merkezin çalışma alanına giren konularda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, yurt içi - yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, eğitim kurumları, özel/kamu kuruluşları, eğitim kurumları, vakıf ve derneklerle işbirliği yapmak, bilimsel bilgi alışverişinde bulunmak ve hizmet değişimi sağlamak,

  • Merkezin çalışma alanları ile ilgili olarak eğitim danışmanlığı, program geliştirme, gelişim izleme ve değerlendirme, eğitim kurumları için çocuk yayınları ve eğitim materyali geliştirme hizmetleri sunmak.